Vizija

Vizija je unaprijediti moto turizam u kojem ćemo moći organizirati moto aktivnosti i društvena događanja vezana za moto scenu i sječanje na Domovinski rat bikerima iz EU te promovirati prirodnu, kulturnu i povijesno baštinu Hrvatske.

Misija

Misija je sudjelovati na događanjima vezana za moto scenu i sjećanje na Domovinski rat tijekom moto sezone te zajedno sa turističkim zajednicama promovirati prirodnu, kulturnu i povijesno baštinu Hrvatske.

Kratkoročni cilj

Kratkoročni cilj je izraditi ponude potrebne MKVC i moto klubovima u skladu sa moto scenom i sijećanje na Domovinski rat.

Dugoročni cilj

Dugoročni cilj je izgraditi moto ponudu kao top turističku destinaciju Europske unije u kojoj će se povezati kopnena i primorska Hrvatska u pružanju svih svojih potencijala.
Go to top